Rundskriv: Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer

  Tema:Rettigheter
  Utgiver:Helsedirektoratet
  Årstall:2015
  Antall sider:134
  Last ned PDF: Last ned PDF

  Lovens formål er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet ved å gi pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten. Lovens bestemmelser skal bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og bruker og helse- og omsorgstjenesten, fremme sosial trygghet og ivareta respekten for den enkelte pasients og brukers liv, integritet og menneskeverd. I rundskrivet er det lenket til lover, forskrifter, forarbeder, dommer,uttalelser og nettsider som er omtalt i teksten.

  Rundskrivet foreligger kun som nettbasert versjon.

  image_print