Personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsÀttning


Personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsĂ€ttning – Uppföljning av verksamheten med personligt ombud

Sveriges virksomhet med personlig ombud retter seg mot personer med langvarig og omfattende psykisk funksjonsnedsetting som har behov for sÊrskilt stÞtte for Ä kunne ivareta sine rettigheter i samfunnet. Socialstyrelsen i Sverige har pÄ regjeringens oppdrag gjort en oppfÞlgning for Ä kartlegge og analysere virksomheten (S2012/3905/FS (delvis).

Ett personlig ombud arbeider pÄ oppdrag av klienten og fungerer som ett redskap for Ä styrke klienten til Ä fÄ bedre selvtillitt, og dermed fÄ bedre kontroll og makt over sin egen hverdag. Virksomheten nÄr Ärlig cirka 6000 klienter.

Det finnes personlige ombud i 245 svenske kommuner, som er 84 % av landets kommuner. Gjennomsnittlig alder blant ombud er ca. 50 Är og 65 % av dem er kvinner. Over 3/4 av ombudene er hÞgskoleutdannet. Det er rapportert at virksomheten pÄ mange mÄter har fÄtt en fast forankring og att kommunene ser den som en etablert del av hva som forventes Ä finnes i en kommune.

En forordning om statsbidrag til kommuner som bedriver virksomhet med personlig ombud (SFS 2013:522) tredde i kraft den 1. august 2013. Forordningen skal tillempes fÞrste gang i spÞrsmÄlet om statsbidrag for Äret 2014.

Mange ombud (80 %) sier at de flere ganger rapporterte brister i helse- og omsorgssystemet. Samlet handler bristene om holdninger og verdier, myndighetenes organisasjons- og strukturbrister, tilgang til psykiatrisk helsevern og brister i samordnet handling

I en sammenligning av hva kundene har behov for av stÞtte og hjelp, er det noen forskjeller siden tidligere mÄlinger. Klientene har oppgitt flere omrÄder som de behÞver stÞtte til, og det som er forespurt er fÞrst og fremst stÞtte i Ä kontakte myndigheter og helsetjenester, samt i spÞrsmÄl om Þkonomi. Klientene har gjennom kontakt med ombud nÄ funnet lÞsninger i flere problemomrÄder enn tidligere.

OppfĂžlgingen viser at virksomheten med personlig ombud er en velfungerende virksomhet og til stor nytta for klientene gjennom at livssituasjonen deres forbedres.

Kilde: Socialstyrelsen i Sverige