Personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning

  Tema:Rapporter
  Utgiver:Socialstyrelsen
  Årstall:2014
  Antall sider:59
  Last ned PDF: Last ned PDF

  Personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning – Uppföljning av verksamheten med personligt ombud

  Sveriges virksomhet med personlig ombud retter seg mot personer med langvarig og omfattende psykisk funksjonsnedsetting som har behov for særskilt støtte for å kunne ivareta sine rettigheter i samfunnet. Socialstyrelsen i Sverige har på regjeringens oppdrag gjort en oppfølgning for å kartlegge og analysere virksomheten (S2012/3905/FS (delvis).

  Ett personlig ombud arbeider på oppdrag av klienten og fungerer som ett redskap for å styrke klienten til å få bedre selvtillitt, og dermed få bedre kontroll og makt over sin egen hverdag. Virksomheten når årlig cirka 6000 klienter.

  Det finnes personlige ombud i 245 svenske kommuner, som er 84 % av landets kommuner. Gjennomsnittlig alder blant ombud er ca. 50 år og 65 % av dem er kvinner. Over 3/4 av ombudene er høgskoleutdannet. Det er rapportert at virksomheten på mange måter har fått en fast forankring og att kommunene ser den som en etablert del av hva som forventes å finnes i en kommune.

  En forordning om statsbidrag til kommuner som bedriver virksomhet med personlig ombud (SFS 2013:522) tredde i kraft den 1. august 2013. Forordningen skal tillempes første gang i spørsmålet om statsbidrag for året 2014.

  Mange ombud (80 %) sier at de flere ganger rapporterte brister i helse- og omsorgssystemet. Samlet handler bristene om holdninger og verdier, myndighetenes organisasjons- og strukturbrister, tilgang til psykiatrisk helsevern og brister i samordnet handling

  I en sammenligning av hva kundene har behov for av støtte og hjelp, er det noen forskjeller siden tidligere målinger. Klientene har oppgitt flere områder som de behøver støtte til, og det som er forespurt er først og fremst støtte i å kontakte myndigheter og helsetjenester, samt i spørsmål om økonomi. Klientene har gjennom kontakt med ombud nå funnet løsninger i flere problemområder enn tidligere.

  Oppfølgingen viser at virksomheten med personlig ombud er en velfungerende virksomhet og til stor nytta for klientene gjennom at livssituasjonen deres forbedres.

  Kilde: Socialstyrelsen i Sverige

  image_print