Pasienters erfaringer med dĂžgnopphold innen psykisk helsevern


Den nasjonale brukererfaringsundersÞkelse blant voksne pasienter med dÞgnopphold innen psykisk helsevern viser at det, i fÞlge pasienten, er stort forbedringspotensiale med behandlerens samarbeid med pÄrÞrende.

Det pasienten har gode erfaringer med er:
– MĂ„ten man blir tatt imot pĂ„ ved institusjonen
– Om man har fĂžlt seg trygg ved institusjonen

Det er spesielt forbedringspotensial pÄ fÞlgende omrÄder:
– Behandlerne/personalets samarbeid med pĂ„rĂžrende
– Behandlerne/personalets forberedelse pĂ„ tiden etter utskrivning
– Innflytelse pĂ„ valg av behandlingsopplegg
– Innflytelse pĂ„ medisinering
– Informasjon om psykiske plager/diagnose
– Informasjon om behandlingsmulighetene som finnes
– Hjelp og behandling som gjĂžr pasientene bedre i stand til Ă„ forstĂ„ og mestre sine psykiske plager
– Hjelp og behandling som gir tro pĂ„ et bedre liv etter utskrivning
– Utbytte av behandling
– Tilfredsstillende hjelp fra kommunen
– Hjelp fra andre helsetjenester
– Samhandling mellom ulike helsetjenester

Resultatene fra fritekstkommentarene utfyller de kvantitative resultatene og indikerer at spÞrreskjemaet dekker de omrÄdene som pasientene mener er viktigst. Det som ble hyppigst kommentert var selve behandlingen, de ansatte, det Ä bli frisk/bli bedre og det Ä klare Ä takle livet eller fÄ et bedre liv.