Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern

  Tema:Rapporter
  Utgiver:Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
  Årstall:2014
  Antall sider:56
  Last ned PDF: Last ned PDF

  Den nasjonale brukererfaringsundersøkelse blant voksne pasienter med døgnopphold innen psykisk helsevern viser at det, i følge pasienten, er stort forbedringspotensiale med behandlerens samarbeid med pårørende.

  Det pasienten har gode erfaringer med er:
  – Måten man blir tatt imot på ved institusjonen
  – Om man har følt seg trygg ved institusjonen

  Det er spesielt forbedringspotensial på følgende områder:
  – Behandlerne/personalets samarbeid med pårørende
  – Behandlerne/personalets forberedelse på tiden etter utskrivning
  – Innflytelse på valg av behandlingsopplegg
  – Innflytelse på medisinering
  – Informasjon om psykiske plager/diagnose
  – Informasjon om behandlingsmulighetene som finnes
  – Hjelp og behandling som gjør pasientene bedre i stand til å forstå og mestre sine psykiske plager
  – Hjelp og behandling som gir tro på et bedre liv etter utskrivning
  – Utbytte av behandling
  – Tilfredsstillende hjelp fra kommunen
  – Hjelp fra andre helsetjenester
  – Samhandling mellom ulike helsetjenester

  Resultatene fra fritekstkommentarene utfyller de kvantitative resultatene og indikerer at spørreskjemaet dekker de områdene som pasientene mener er viktigst. Det som ble hyppigst kommentert var selve behandlingen, de ansatte, det å bli frisk/bli bedre og det å klare å takle livet eller få et bedre liv.

  image_print