PÄrÞrendes rettigheter - informasjon til pÄrÞrende av pasienter med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer


Brosjyren gir informasjon om rettighetene til pÄrÞrende til pasient med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer.

PÄrÞrende er en viktig ressurs i behandlingen av personer med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer. Jo sykere pasienten er, desto viktigere at pÄrÞrende involveres og desto sterkere rettigheter har pÄrÞrende. PÄrÞrende og pasient vil i de fleste tilfeller ha sammenfallende interesser. I noen situasjoner Þnsker imidlertid pasienten ikke at pÄrÞrende skal involveres. Reglene om pÄrÞrendes rettigheter skal ivareta hensynet bÄde til pasienten og til pÄrÞrende.

Denne brosjyren gir en oversikt over pÄrÞrende og nÊrmeste pÄrÞrendes rettigheter etter helselovgivningen, og gjelder i bÄde spesialisthelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten. BÄde rettighetene for pÄrÞrende til barn og unge og for pÄrÞrende til voksne omtales.