Pårørendes rettigheter – informasjon til pårørende av pasienter med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer

  Tema:Rettigheter
  Utgiver:Helsedirektoratet
  Årstall:2014
  Antall sider:28
  Last ned PDF: Last ned PDF
  Bestill:Bestill

  Brosjyren gir informasjon om rettighetene til pårørende til pasient med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer.

  Pårørende er en viktig ressurs i behandlingen av personer med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer. Jo sykere pasienten er, desto viktigere at pårørende involveres og desto sterkere rettigheter har pårørende. Pårørende og pasient vil i de fleste tilfeller ha sammenfallende interesser. I noen situasjoner ønsker imidlertid pasienten ikke at pårørende skal involveres. Reglene om pårørendes rettigheter skal ivareta hensynet både til pasienten og til pårørende.

  Denne brosjyren gir en oversikt over pårørende og nærmeste pårørendes rettigheter etter helselovgivningen, og gjelder i både spesialisthelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten. Både rettighetene for pårørende til barn og unge og for pårørende til voksne omtales.

  image_print