Pårørendes rettigheter – en oversikt for helsepersonell i den psykiske helsetjenesten og rustiltak

  Tema:Rettigheter
  Utgiver:Helsedirektoratet
  Årstall:2014
  Antall sider:24
  Last ned PDF: Last ned PDF
  Bestill:Bestill

  Brosjyren gir en oversikt over pårørendes rettigheter og hvilke plikter helsepersonell har overfor pårørende av pasienter med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer.

  Pårørende er en viktig ressurs i behandlingen av personer med psykiske lidelser og ruslidelser. Et godt samarbeid med pårørende er derfor viktig i alt klinisk arbeid rettet mot disse pasientgruppene. Det er som hovedregel god praksis å involvere pårørende. Samtykke til å involvere pårørende bør drøftes jevnlig med pasienten. Pårørende har lovfestede rettigheter som helsetjenesten og helsepersonell i det psykiske helsevernet og rusomsorgen plikter å oppfylle. Reglene skal ivareta hensynet både til pasienten og til pårørende.

  image_print