Pårørende og ACT-team

  Tema:Rapporter
  Utgiver:Akershus universitetssykehus
  Årstall:2014
  Antall sider:38
  Last ned PDF: Last ned PDF
  Bestill:Bestill

  Som en del av ACT-evalueringen i Norge har det vært gjennomført en delstudie om pårørende og ACT. Denne delstudien har undersøkt pårørendes erfaringer med hvordan brukerne og de selv er blitt ivaretatt, samt teamenes erfaringer med å samarbeide med pårørende. Delen om pårørendes erfaringer er gjennomført som et samarbeid mellom FOU-avdeling psykisk helsevern ved Ahus, og Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)

  Totalt sett var pårørende fornøyd med ACT-team for brukerens del, og nesten halvparten av de pårørende vurderte at brukerens helse er blitt bedre etter at de fikk kontakt med ACT-team. De resterende opplevde at det ikke var noen endring, eller at brukeren hadde blitt dårligere. Pårørendes vurdering av kontakten med ACT-team for egen del var blandet, men sammenlignet med tidligere psykiske helsetjenester var pårørende fornøyd med ACT-team. De opplevd ACT team i langt større grad enn andre tjenester inkluderte pårørende. Teamlederne mente at ACT-team var bedre til å inkludere pårørende enn ordinære psykiske helsetjenester er. Fordi teamene ved sin oppsøkende virksomhet så både brukerens og pårørendes livssituasjon, kunne de også bidra direkte og indirekte til ivaretakelse av pårørende.

   

  image_print