PĂ„rĂžrende i psykiatrien: Statusrapporter


«PÄrÞrende i Psykiatrien» er et dansk nasjonalt kvalitetsprosjekt for utvikling av pÄrÞrendearbeid i psykiatrien. Prosjektet startet da en forskningsundersÞkelse viste at det pÄ landsbasis var et stort utviklingspotensiale i forhold til pÄrÞrendes tilfredshet i kontakt med psykiatrien. UndersÞkelsen viste at kun 38 % av pÄrÞrende fra poliklinisk psykiatri og 34 % av pÄrÞrende fra sengepostene var tilfredse. Prosjektet bestÄr av 18 deltakende team som oppnÄdde resultater i forbindelse med involvering av pÄrÞrende i kvalitetsarbeid. Deltakelse i prosjektet har fÞrt til Þkt tilfredshet blant pÄrÞrende, og har samtidig pÄvirket den faglige og organisatoriske kvaliteten pÄ en positiv mÄte.

I denne raporten kan du orientere deg i det enkente teamets beskrivelse av utviklingsprosess og hvilke resultater de oppnÄdde. FormÄlet med publikasjonen er fokus pÄ utvikling og prosess for det enkelte team. Prestasjonene til teamene kan ikke sammenlignes umiddelbart, da lokale mÄlsetninger og resultatmÄl ikke har vÊrt identiske, men lokale.

Rapporten er pÄ dansk.

Les ogsÄ:

PĂ„rĂžrende i psykiatrien: Suksessfulle tiltak

PĂ„rĂžrende i psykiatrien: Evalueringsrapport

PÄrÞrende i psykiatrien: Idékatalog