Pårørende i psykiatrien: Statusrapporter

  Tema:Rapporter
  Utgiver:Center for kvalitetsudvikling
  Årstall:2009
  Antall sider:160
  Last ned PDF: Last ned PDF

  «Pårørende i Psykiatrien» er et dansk nasjonalt kvalitetsprosjekt for utvikling av pårørendearbeid i psykiatrien. Prosjektet startet da en forskningsundersøkelse viste at det på landsbasis var et stort utviklingspotensiale i forhold til pårørendes tilfredshet i kontakt med psykiatrien. Undersøkelsen viste at kun 38 % av pårørende fra poliklinisk psykiatri og 34 % av pårørende fra sengepostene var tilfredse. Prosjektet består av 18 deltakende team som oppnådde resultater i forbindelse med involvering av pårørende i kvalitetsarbeid. Deltakelse i prosjektet har ført til økt tilfredshet blant pårørende, og har samtidig påvirket den faglige og organisatoriske kvaliteten på en positiv måte.

  I denne raporten kan du orientere deg i det enkente teamets beskrivelse av utviklingsprosess og hvilke resultater de oppnådde. Formålet med publikasjonen er fokus på utvikling og prosess for det enkelte team. Prestasjonene til teamene kan ikke sammenlignes umiddelbart, da lokale målsetninger og resultatmål ikke har vært identiske, men lokale.

  Rapporten er på dansk.

  Les også:

  Pårørende i psykiatrien: Suksessfulle tiltak

  Pårørende i psykiatrien: Evalueringsrapport

  Pårørende i psykiatrien: Idékatalog

  image_print