Pårørende i psykiatrien: Idékatalog

  Tema:Rapporter
  Utgiver: Center for kvalitetsudvikling
  Årstall:2009
  Antall sider:28
  Last ned PDF: Last ned PDF

  «Pårørende i Psykiatrien» er et dansk nasjonalt kvalitetsprosjekt for utvikling av pårørendearbeid i psykiatrien. Prosjektet startet da en forskningsundersøkelse viste at det på landsbasis var et stort utviklingspotensiale i forhold til pårørendes tilfredshet i kontakt med psykiatrien. Undersøkelsen viste at kun 38 % av pårørende fra poliklinisk psykiatri og 34 % av pårørende fra sengepostene var tilfredse.

  Idékatalogenpresenterer noen initiativ og tiltak som de 18 prosjektteamene har jobbet med, samt forskjellige verktøy, arbeidsredskap og dokumentasjonsskjema de har utviklet i løpet av prosjektperioden, Idékatalogen er et praksisorientert inspirasjonsdokument med konkrete anvisninger på god praksis med pårørendesamarbeid. Formålet er å spre erfaringer og ideer til andre som ønsker å jobbe målrettet med involvering av og samarbeid med pårørende i psykiatrien.

  Les også:

  Pårørende i psykiatrien: Suksessfulle tiltak, Pårørende i psykiatrien: Evalueringsrapport og Pårørende i psykiatrien: Statusrapporter

  image_print