PĂ„rĂžrende i psykiatrien: Evalueringsrapport


«PĂ„rĂžrende i Psykiatrien» er et dansk nasjonalt kvalitetsprosjekt for utvikling av pĂ„rĂžrendearbeid i psykiatrien. Prosjektet startet da en forskningsundersĂžkelse viste at det pĂ„ landsbasis var et stort utviklingspotensiale i forhold til pĂ„rĂžrendes tilfredshet i kontakt med psykiatrien. UndersĂžkelsen viste at kun 38 % av pĂ„rĂžrende fra poliklinisk psykiatri og 34 % av pĂ„rĂžrende fra sengepostene var tilfredse.

Kvalitetsprosjektet kom pÄ initiativ fra danske regioner, og er ment Ä forbedre pÄrÞrendearbeidet pÄ de psykiatriske sengepostene og poliklinikker.

De nasjonale mĂ„lsetningene for prosjekt «PĂ„rĂžrende i Psykiatrien», har vĂŠrt:

  • Å forbedre pĂ„rĂžrendes opplevelse av informasjon og samarbeid
  • Å forbedre den faglige og organisatoriske kvaliteten pĂ„ pĂ„rĂžrendearbeid.

Trykk pÄ pdf-en for Ä lese om prosjektets resultat og evaluering av prosjektet.

Rapporten er pÄ dansk.

Les ogsÄ:

PĂ„rĂžrende i psykiatrien: Statusrapporter

PĂ„rĂžrende i psykiatrien: Suksessfulle tiltak

PÄrÞrende i psykiatrien: Idékatalog