Pårørende i psykiatrien: Evalueringsrapport

  Tema:Rapporter
  Utgiver:Center for kvalitetsudvikling
  Årstall:2009
  Antall sider:53
  Last ned PDF: Last ned PDF

  «Pårørende i Psykiatrien» er et dansk nasjonalt kvalitetsprosjekt for utvikling av pårørendearbeid i psykiatrien. Prosjektet startet da en forskningsundersøkelse viste at det på landsbasis var et stort utviklingspotensiale i forhold til pårørendes tilfredshet i kontakt med psykiatrien. Undersøkelsen viste at kun 38 % av pårørende fra poliklinisk psykiatri og 34 % av pårørende fra sengepostene var tilfredse.

  Kvalitetsprosjektet kom på initiativ fra danske regioner, og er ment å forbedre pårørendearbeidet på de psykiatriske sengepostene og poliklinikker.

  De nasjonale målsetningene for prosjekt «Pårørende i Psykiatrien», har vært:

  • Å forbedre pårørendes opplevelse av informasjon og samarbeid
  • Å forbedre den faglige og organisatoriske kvaliteten på pårørendearbeid.

  Trykk på pdf-en for å lese om prosjektets resultat og evaluering av prosjektet.

  Rapporten er på dansk.

  Les også:

  Pårørende i psykiatrien: Statusrapporter

  Pårørende i psykiatrien: Suksessfulle tiltak

  Pårørende i psykiatrien: Idékatalog

  image_print