Pårørende – en ressurs

  Tema:Veileder
  Utgiver:Helsedirektoratet
  Årstall:2008
  Antall sider:106
  Last ned PDF: Last ned PDF

  Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester.

  Veilederen tar utgangspunkt i at den enkelte pårørende har ulike roller, både i forhold til den som er syk og i forhold til helsevesenet.

  Pårørenderollene deles inn i forskjellige kategorier:

  • Pårørende som kunnskapskilde
  • som omsorgsgiver
  • som pasientens representant
  • som del av pasientens nærmiljø og med egne behov.

  Hvilke roller den enkelte pårørende innehar har betydning for hvordan de bør involveres.

  Veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe med både helsefaglig og juridisk spisskompetanse, samt bruker- og pårørendeorganisasjoner.
  Denne veilederen blir erstattet av en ny veileder som publiseres i løpet av første halvår 2016.
  image_print