Om å ta pårørende på alvor. PIO-senteret 5 år (Jubileumsbok)

  Tema:Bøker
  Utgiver:Pårørendesenteret i Oslo (PIO-senteret)
  Årstall:2013
  Antall sider:114
  Bestill:Bestill

  PIO-senteret markerer sitt 5-års jubileum med boka «Om å ta pårørende på alvor».

  I boka oppsummerer de sin virksomhet og status for pårørendefeltet.

  Pårørendes erfaringer og perspektiver belyses gjennom portrettintervjuer med enkeltpersoner og familier som forteller sine livshistorier.

  Fagfolk og forskere som professor Arne Holte og dr. jur. Alice Kjellevold m.fl. er også intervjuet, og boka inneholder en kunnskapsstatus på pårørendefeltet.

  Fra innholdet i jubileumsboka:
  Del 1: Begynnelsen
  – Fra pårørendeforening til pårørende senter
  – Partnerskapet med Oslo kommune

  Del 2: Portrettintervjuer med pårørende av Gro Garbo

  Del 3: Fag og forskning
  – Kunnskapsstatus – pårørende til psykisk syke
  – Intervjuer med forskere og fagfolk, Alice Kjellevold, Arne Holte m.fl.

  Del 4: PIO-senteret gjennom fem år
  – Oppsummering av rådgivning, aktiviteter, prosjekter og tilbud

  Boka er utgitt med støtte fra Oslo kommune

  image_print