ODIN-håndbok: Åpne dialoger i nettverksmøter

  Tema:Veileder
  Utgiver:Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
  Årstall:2014
  Antall sider:116
  Last ned PDF: Last ned PDF
  Bestill:Bestill

  «Denne boken er en perle. Den løfter frem betydningen av dialog og nettverk på en livsnær og vakker måte. Vi håper at mange mennesker kan få oppleve gode nettverk og samhandlende tjenester når hverdagen butter og livet blir uveisomt for en periode. I dag ser vi at tiltakene ofte er løsrevet fra våre vanlige liv, og at behandlingen ikke har et tilstrekkelig familie- og nettverksperspektiv. Valdreskommunene har utviklet en modell for samhandlende tjenester.

  Dette er en lett tilgjengelig, verdiforankret og kunnskapsbasert modell som tar utgangspunkt i betydningen av nære og støttende mellommenneskelige relasjoner, samt en aktiv deltakelse av det private nettverket i behandlingsforløpet. Boken er et verdifullt redskap for deg som jobber i tjenestene.

  Derfor er det en glede for oss å bidra til at Valdres viser vei. Vi håper at du som nå holder denne boken i hendene lar deg berøre og inspirere til å understøtte livsmot og gode dialoger der du bor. Forandring er mulig. Kryss grenser og tenk nettverk og samspill!»

  Hilde Hem, daglig leder, Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

  image_print