Ni suksesshistorier - Samhandling om psykisk helse


Heftet «Ni suksesshistorier – Samhandling om psykisk helse», viser gode modeller for samhandling rundt mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Heftet presenterer gode prosjekter fra hele Norge, og er ment √• skulle inspirere fagfolk og ledere som √łnsker √• utvikle tjenestene, og √• gi mennesker med psykiske lidelser et bedre tilbud.

Ved siden av reportasjer, er heftet fyldig komplettert med relevant fagstoff og nyttige fakta.

Heftet er delt inn i fire hovedkapitler. 1.Tidlig ute med tilpasset hjelp 2.Tjenester som henger sammen 3. Hjelp der folk bor og 4. Sammen om bedre tjenester.

Innholdet i heftet er knyttet opp mot samhandlingsreformen og utfordringene tjenestene står overfor etter at reformen trådte i kraft i 2012.

Heftet er utarbeidet av NAPHA, og er hentet fra NAPHAs nettsider.