Når mamma eller pappa ruser seg


«Når mamma eller pappa ruser seg» er beregnet for barn rundt 8 – 12 år som lever med voksne som ruser seg.

«Har du en mor eller far som ruser seg? Som drikker seg full, eller misbruker piller eller narkotika?

Dette heftet er skrevet til deg.

I heftet vil vi forklare hva rusmisbruk er. Vi vil fortelle hva som skjer med den som ruser seg, og beskrive hvordan barn og voksne kan ha det i familier der mor eller far ruser seg.

Vi vil også fortelle hva du selv kan gjøre, og hvordan du og familien din kan få hjelp.»

Heftet er skrevet av John Roald Pettersen, og illustrert av Antonia Ringbom.