Morgendagens omsorg (Stortingsmelding nr. 29)


Morgendagens omsorg, Meld. St. 29,  omhandler den nye pĂ„rĂžrendepolitikken – «en moderne pĂ„rĂžrendepolitikk». Dette er regjeringens presentasjon av «Programmet for en aktiv og fremtidsrettet pĂ„rĂžrendepolitikk 2014-2020.»

MÄlet med pÄrÞrendeprogrammet er Ä:
– synliggjĂžre, anerkjenne og stĂžtte pĂ„rĂžrende som stĂ„r i krevende omsorgsoppgaver
– bedre samspillet mellom den offentlige og den uformelle omsorgen, og styrke kvaliteten pĂ„ det samlede tjenestetilbudet
– legge til rette for Ă„ opprettholde pĂ„rĂžrendeomsorgen pĂ„ dagens nivĂ„, og gjĂžr det enklere Ă„ kombinere yrkesaktivitet med omsorg

Meldingen ser nÊrmere pÄ hvordan forholdet mellom arbeid og omsorg kan organiseres mer framtidsrettet, og hvordan en kan ta vare pÄ nÊre pÄrÞrende som pÄtar seg krevende omsorgsoppgaver, enten det handler om faglig stÞtte og veiledning, utbygging av dagaktivitetstilbud eller mer omfattende avlastningstilbud.

Meldingen ser ogsÄ pÄ mulighetene som ligger i Ä involvere frivillige organisasjoner, samt Ä utforsker de nye formene frivilligheten tar og legge til rette for uformell omsorg i et moderne samfunn.

Programmet omfatter alle pĂ„rĂžrendegrupper – pĂ„rĂžrende til barn, unge, voksne og eldre, enten det handler om alvorlig sykdom, funksjonsnedsettelse, utviklingshemning, psykiske problemer og/eller rusavhengighet. De pĂ„rĂžrende kan vĂŠre foreldre, ektefelle, sĂžsken, sĂžnn/datter eller andre.