Morgendagens omsorg (Stortingsmelding nr. 29)

  Tema:Stortingsmelding
  Utgiver:Helse- og omsorgsdepartementet
  Årstall:2013
  Antall sider:141
  Last ned PDF: Last ned PDF
  Bestill:Bestill

  Morgendagens omsorg, Meld. St. 29,  omhandler den nye pårørendepolitikken – «en moderne pårørendepolitikk». Dette er regjeringens presentasjon av «Programmet for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk 2014-2020.»

  Målet med pårørendeprogrammet er å:
  – synliggjøre, anerkjenne og støtte pårørende som står i krevende omsorgsoppgaver
  – bedre samspillet mellom den offentlige og den uformelle omsorgen, og styrke kvaliteten på det samlede tjenestetilbudet
  – legge til rette for å opprettholde pårørendeomsorgen på dagens nivå, og gjør det enklere å kombinere yrkesaktivitet med omsorg

  Meldingen ser nærmere på hvordan forholdet mellom arbeid og omsorg kan organiseres mer framtidsrettet, og hvordan en kan ta vare på nære pårørende som påtar seg krevende omsorgsoppgaver, enten det handler om faglig støtte og veiledning, utbygging av dagaktivitetstilbud eller mer omfattende avlastningstilbud.

  Meldingen ser også på mulighetene som ligger i å involvere frivillige organisasjoner, samt å utforsker de nye formene frivilligheten tar og legge til rette for uformell omsorg i et moderne samfunn.

  Programmet omfatter alle pårørendegrupper – pårørende til barn, unge, voksne og eldre, enten det handler om alvorlig sykdom, funksjonsnedsettelse, utviklingshemning, psykiske problemer og/eller rusavhengighet. De pårørende kan være foreldre, ektefelle, søsken, sønn/datter eller andre.

  image_print