Mer enn bare ord? Ord og begreper i psykisk helsearbeid


I denne publikasjonen fÄr du svar pÄ spÞrsmÄl som: Hva er en bruker og en brukerrepresentant? Hva mener vi med brukerkunnskap, brukererfaring og brukerperspektiv? Og hva ligger i ordet brukerrepresentant, brukermedvirkning og selvhjelp?

Hensikten med publikasjonen er Ä skape en bedre forstÄelse rundt sentrale brukerbegrep innen psykisk helsefeltet.

Heidi Westerlund har utarbeidet tekstene om definisjoner av brukerperspektiv i psykisk helsearbeid.