Konsept for systematisk involvering av pÄrÞrende


Koncept for systematisk inddragelse af pÄrÞrende (dansk tittel).

Denne danske offentlige rapporten tar for seg hvordan man systematisk bÞr involvere pÄrÞrende i behandlingen av psykiske lidelser. FormÄlet med konseptet er Ä understÞtte en tidlig og systematisk involvering av pÄrÞrende i kommuner og regioner, samt Ä sikre at pÄrÞrende i hÞyere grad annerkjennes og inngÄr som en ressurs i behandlingen.

Der er dokumentert at pÄrÞrende spiller en viktig rolle i pasientens bedringsprosess. Forskning viser at Ä inkludere den pÄrÞrende i behandlings- og rehabiliteringsforlÞp reduserer tilbakefall og gjeninnleggelse. PÄrÞrende kan derfor ha en positiv innflytelse pÄ personens mulighet til en mer meningsfull og stabil hverdag, og skal betraktes som viktige samarbeidspartnere i den profesjonelle behandlingen. Økt inkludering av pÄrÞrende til personer med pykiske lidelser kan ogsÄ medfÞre en stor samfunnsmessig gevinst, der utgifter til Ä inkludere pÄrÞrende veies opp av reduserte utgifter til innleggelser og fÞrtidspensjon, samt Þkte skatteinntekter, da personer med psykiske lidelser blir lengre pÄ arbeidsmarkedet.

Konseptet til systematisk involvering av pÄrÞrende bestÄr av Ätte anbefalinger pÄ hvordan kommuner og regioner lokalt kan tilrettelegge en systematisk pÄrÞrendeinvolvering. Dette bÄde pÄ et overordnet organisatorisk nivÄ i forbindelse med utarbeidelsen av pÄrÞrendepolitikk, strategier og lignende, og pÄ et konkret praksis nivÄ, som gjennomfÞring av politikk pÄ det enkelte botilbud, ved klinikken, sykehusavdelingen og lignende.

Rapporten er veiledende og skal fungere som en inspirasjon for kommuner og regioner i arbeidet med involvering av pÄrÞrende.