Konsept for systematisk involvering av pårørende

  Tema:Veileder
  Utgiver:Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen (Danmark)
  Årstall:2014
  Antall sider:48
  Last ned PDF: Last ned PDF

  Koncept for systematisk inddragelse af pårørende (dansk tittel).

  Denne danske offentlige rapporten tar for seg hvordan man systematisk bør involvere pårørende i behandlingen av psykiske lidelser. Formålet med konseptet er å understøtte en tidlig og systematisk involvering av pårørende i kommuner og regioner, samt å sikre at pårørende i høyere grad annerkjennes og inngår som en ressurs i behandlingen.

  Der er dokumentert at pårørende spiller en viktig rolle i pasientens bedringsprosess. Forskning viser at å inkludere den pårørende i behandlings- og rehabiliteringsforløp reduserer tilbakefall og gjeninnleggelse. Pårørende kan derfor ha en positiv innflytelse på personens mulighet til en mer meningsfull og stabil hverdag, og skal betraktes som viktige samarbeidspartnere i den profesjonelle behandlingen. Økt inkludering av pårørende til personer med pykiske lidelser kan også medføre en stor samfunnsmessig gevinst, der utgifter til å inkludere pårørende veies opp av reduserte utgifter til innleggelser og førtidspensjon, samt økte skatteinntekter, da personer med psykiske lidelser blir lengre på arbeidsmarkedet.

  Konseptet til systematisk involvering av pårørende består av åtte anbefalinger på hvordan kommuner og regioner lokalt kan tilrettelegge en systematisk pårørendeinvolvering. Dette både på et overordnet organisatorisk nivå i forbindelse med utarbeidelsen av pårørendepolitikk, strategier og lignende, og på et konkret praksis nivå, som gjennomføring av politikk på det enkelte botilbud, ved klinikken, sykehusavdelingen og lignende.

  Rapporten er veiledende og skal fungere som en inspirasjon for kommuner og regioner i arbeidet med involvering av pårørende.

  image_print