Kjærlighet og verdighet i tilfriskningsprosesser. Om foreldreskap når barn har en psykisk vanske


Doktoravhandlingen av Bente Hasle, «Kj√¶rlighet og verdighet i tilfriskningsprosesser», tar for seg hvordan foreldre opplever √• ha et psykisk sykt barn, og hvordan de fors√łker √• forst√•.

Ofte opplever de fleste skyldf√łlelse og tapt foreldreverdighet. P√• leting etter hjelp og tilrettelegging for barna m√łter de ulike profesjonelle forestillinger om hva barn med emosjonelle vansker trenger. Det er ofte store forskjeller mellom ulike akt√łrer i, og innenfor, skole og hjelpetjenestene.

Gjennom livet med barnet og samarbeidet med terapeuter og lærere vil foreldrene utvikle sin forståelse og sin praksis. De beveger seg fra intuitiv håndtering til en mer rasjonell mestring, samtidig som de utvikler en multifaktoriell forståelse av barnets vanske.

Gjennom aktiv deltakelse i behandling og tilrettelegging sammen med anerkjennende profesjonelle, kan foreldrene gjenvinne foreldreverdigheten. Posisjonene, som inkluderte, informerte eller ekskluderte, som de plasseres i, er av avgj√łrende betydning for tilgangen p√• anerkjennende andre. Foreldrekraften som analyseres fram i studien viser at de har et dobbelt prosjekt i forhold til barnets tilfriskning;

  • kj√¶rlighetsprosjektet som rehabilitering av barnet, og
  • verdighetsprosjektet som √• rekonstruere seg som gode nok foreldre

Det dr√łftes hvordan anerkjennelsesformene kj√¶rlighet, rettigheter og solidaritet b√łr realiseres for at foreldre til barn med psykiske vansker kan erfare at de m√łtes som ressurser. For at dette skal v√¶re mulig, m√• de kulturelt dominante forestillingene om foreldreskap for barn med psykiske vansker utfordres. Avhandlingens fokus p√• anerkjennelsesbetingelsene for
foreldrekjærligheten og foreldreverdigheten representerer en slik utfordring.