Rundskriv: Helsepersonelloven med kommentarer


Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten samt tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten.
Den trykte versjonen av dette rundskrivet inneholder helsepersonelloven med kommentarer. I den nettbaserte versjonen av rundskrivet er det lenket til lover, forskrifter og nettsider som er omtalt i teksten. Revideringer i rundskrivet vil bare skje i den nettbaserte versjonen.