Hvordan hjelper jeg barnet mitt?


Håndbok for foreldre med psykiske problemer.

«Kjære foreldre,

Når foreldre har psykiske problemer, er de ofte urolige for sine barn. Alt fungerer kanskje ikke som før. Tretthet kan tære på kreftene, og tålmodigheten settes på prøve. Kanskje uroer foreldrene seg for hva barna oppfatter av problemene, og hvordan de opplever dem.»

Hensikten med denne brosjyen er å hjelpe foreldre med psykiske problemer i å støtte sine barn. Brosjyren er nyttig også for andre som har med barna å gjøre.

Heftet er skrevet av barnepsykiater Tytti Solantaus og illustrert av Antonia Ringbom.