Hvem kan hjelpe Jesper?


Bok for risikoutsatte barn i førskolealder.

Voksne for Barn har på oppdrag fra helsedepartementet laget den lille boken ”Hvem kan hjelpe Jesper?” Den er ment som et utgangspunkt for samtale med et barn man mistenker har en mamma eller en pappa som ruser seg eller har psykiske problemer.

«Hvem kan hjelpe Jesper?» er skrevet av John Roald Pettersen, og illustrert av Justyna Nyka.

Du kan finne ut mer om «Hvem kan hjelpe Jesper?» her