Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014-2017


Omtrent 500 mennesker d√łr √•rlig av selvmord i Norge. P√• oppdrag fra Helse- og
omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet, i samarbeid med brukerorganisasjoner,
profesjonsforeninger, praksisfeltet, kompetansemilj√łer og andre direktorater, utarbeidet
en handlingsplan for √• forebygge selvmord og selvskading i perioden 2014‚Äď2017.

Det overordnede målet er å redusere omfanget av selvmord og selvskading i befolkningen.
Dette skal nås gjennom: God psykisk helse og mestring i befolkningen, redusert forekomst
av selvmord og selvskading i risikogrupper, god oppf√łlging og ivaretakelse av etterlatte,
p√•r√łrende og andre ber√łrte, et kunnskapsbasert tjenesteapparat og kunnskapsbaserte
strategier og tiltak.

Planen peker p√• nye tiltak og videref√łrer og videreutvikler p√•g√•ende arbeid. Det er viktig
å se synergieffektene av iverksatte tiltak. 29 nye tiltak skal styrke innsatsen for å forebygge
selvmord og selvskading, og √łke kunnskapsgrunnlaget og kompetansen i tjenesteapparatet.
Gjennomf√łring av planens ulike tiltak forutsetter at det avsettes midler i de √•rlige
budsjettene.

Planen kan utvides med nye tiltak i planperioden, i tr√•d med f√łringer i statsbudsjettet
og Helse- og omsorgsdepartementets årlige tildelingsbrev til Helsedirektoratet.