‚Äď Vi har mange kommunale helse- og omsorgstjenester som er gode hver for seg. Men tjenestene er for oppstykket og helheten mangler. Det rammer s√¶rlig dem med sammensatte behov. Med denne stortingsmeldingen legger regjeringen frem en plan for √• skape en helhetlig helse- og omsorgstjeneste i kommunen, sier helse- og omsorgsminister Bent H√łie.

Kompetanse

De kommunale helse- og omsorgstjenestene st√•r overfor utfordringer med √• tiltrekke seg nok personell med riktig kompetanse. Stadig mer komplekse helse- og omsorgs¬≠tjenester skal ytes i kommunene. Regjeringen forsl√•r derfor flere tiltak for √• √łke de ansattes kompetanse.

¬≠‚ÄďAnsatte i helse- og omsorgstjenestene gj√łr mer enn √• yte omsorg. De diagnostiserer og behandler sykdom og hjelper mennesker til √• mestre kroniske lidelser og funksjonsnedsettelser. Skal vi heve kvaliteten p√• tjenestene, m√• vi heve kompetansen til dem som gj√łr jobben, sier H√łie.

Viktige tiltak:

  • Lovfeste en liste over profesjoner som kommunene m√• ha for √• gi innbyggerne tjenestene de trenger.
  • Alle allmennleger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal v√¶re spesialister eller under spesialisering i allmennmedisin. Innretning skal utredes n√¶rmere.
  • Utvikle en handlingsplan for rekruttering og kompetanseheving i hele den kommunale helse- og omsorgssektoren.
  • Utrede om det skal etableres nye brede kliniske videreutdanninger p√• mastergradsniv√•.

Ledelse

Tilsyn viser at det flere steder er mangler i ledelsen av helse- og omsorgstjenestene. For at brukerne og pasientene skal f√• koordinerte helse- og omsorgstjenester av god kvalitet m√• det ogs√• stilles h√łye krav til ledelse. Det gjelder ikke bare i den enkelte deltjeneste, men p√• √łverste niv√• i kommunen.

– Vi trenger et lederl√łft. Skal vi arbeide smartere og bruke ressursene bedre, er vi avhengig av godt lederskap p√• alle niv√•er i kommunen. Regjeringen vil derfor bedre tilgangen til lederutdanninger og stille tydelige krav til ledelse, sier H√łie

Viktige tiltak

  • Gi Helsedirektoratet i oppdrag √• etablere en lederutdanning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. «Rektorskolen».
  • Legge til rette for at plasser p√• Nasjonalt topplederprogram i regi av Nasjonal ledelsesutvikling stilles til disposisjon for ledere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
  • Videref√łre arbeidet med ledelse i kvalitetsavtalen med KS.

Ny organisering 

Mange brukere opplever helse- og omsorgstjenestene som dårlig koordinerte og lite tilgjengelige. Det gjelder særlig for personer med store behov. Mange av disse kunne hatt en lettere hverdag og færre sykehusinnleggelser dersom tjenestene var bedre organisert.

– Pasienter og brukere har sammensatte behov. Disse m√• m√łtes med sammensatt kompetanse. Vi m√• i mye st√łrre grad utvikle helsetjenestene ut fra pasientens behov og ikke ut fra diagnoser og deltjenester. Vi legger derfor frem en rekke tiltak som skal legge til rette for bedre koordinerte tjenester hvor helsepersonell arbeider i flerfaglige team, sier H√łie.

Viktige tiltak:

  • Stimulere til samlokalisering av helse- og omsorgstjenester i kommunene.
  • Legge til rette for etablering av prim√¶rhelseteam gjennom endringer i regelverk og finansieringsordninger. Endringer skal utredes f√łrst.
  • Legge til rette for etablering av oppf√łlgingsteam for brukere med store og sammensatte behov.

(Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet)