Et bedre NAV for brukerne


Brukermedvirkning er et viktig tema bĂ„de for brukerorganisasjonene og NAV. Dette er utgangspunktet for at Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) tok initiativ til prosjektet «Modell for brukermedvirkning i NAV – evaluering og videreutvikling», finansiert av FARVE – forsĂžksmidler arbeid og velferd. Fafo har sett pĂ„ hvordan brukerutvalgene i NAV er sammensatt og hvordan de arbeider, og foreslĂ„r endringer og tiltak for videreutvikling. Forskerne finner bĂ„de god praksis og et betydelig forbedringspotensial hvis brukerutvalgene skal fungere etter intensjonen.