En moderne, åpen og inkluderende innsats for mennesker med psykiske lidelser


En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser (dansk tittel).

Den danske regjeringen oppnevnte i april 2012 et utvalg innen psykiatri, som fikk i oppgave √• kartlegge tverrfaglig innsats for mennesker med psykiske lidelser, samt √• komme med forslag om hvordan tilrettelegge og gjennomf√łre innsatsen p√• best mulig m√•te, alts√• forslag om¬†en styrket innsats for mennesker med psykiske lidelser. Utvalget avsluttet arbeidet i oktober 2013.

Psykiatriutvalget har v√¶rt bredt sammensatt av representanter fra pasient- og p√•r√łrendeforeninger, De L√¶gevidenskabelige Selskaber, Danske Regioner og KL. Utover dette har fem personlig utpekte medlemmer deltatt¬†i utvalget samt seks departementer.

Utvalget peker på 10 vesentlige utfordringer i psykiatrien og kommer, som svar på utfordringerne, med en rekke forslag til en forbedret innsats. Forslagene faller innenfor seks fokusområder:

  1. Forebygging og tidlig intervensjon
  2. Styrket sammenheng i innsatsen
  3. H√łi faglig kvalitet i indsats
  4. Engasjement fra borgere, p√•r√łrende og silvilsamfunnet
  5. Reduksjon av tvang
  6. Bedre styring og anvendelse av ressurser

Kilde: www.sum.dk