En moderne, åpen og inkluderende innsats for mennesker med psykiske lidelser

  Tema:Rapporter
  Utgiver:Ministeriet for sundhed og forebyggelse
  Årstall:2013
  Antall sider:296
  Last ned PDF: Last ned PDF

  En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser (dansk tittel).

  Den danske regjeringen oppnevnte i april 2012 et utvalg innen psykiatri, som fikk i oppgave å kartlegge tverrfaglig innsats for mennesker med psykiske lidelser, samt å komme med forslag om hvordan tilrettelegge og gjennomføre innsatsen på best mulig måte, altså forslag om en styrket innsats for mennesker med psykiske lidelser. Utvalget avsluttet arbeidet i oktober 2013.

  Psykiatriutvalget har vært bredt sammensatt av representanter fra pasient- og pårørendeforeninger, De Lægevidenskabelige Selskaber, Danske Regioner og KL. Utover dette har fem personlig utpekte medlemmer deltatt i utvalget samt seks departementer.

  Utvalget peker på 10 vesentlige utfordringer i psykiatrien og kommer, som svar på utfordringerne, med en rekke forslag til en forbedret innsats. Forslagene faller innenfor seks fokusområder:

  1. Forebygging og tidlig intervensjon
  2. Styrket sammenheng i innsatsen
  3. Høi faglig kvalitet i indsats
  4. Engasjement fra borgere, pårørende og silvilsamfunnet
  5. Reduksjon av tvang
  6. Bedre styring og anvendelse av ressurser

  Kilde: www.sum.dk

  image_print