Brukerkunnskap - i nettverk, forskning og utviklingsarbeid


I dette heftet, utgitt av NAPHA, kan du lese om hvordan brukerkunnskap kan synliggjøres, mobiliseres og få innflytelse og praktisk betydning i utviklingen av godt psykisk helsearbeid. Heftet er en rapport og et resultat av det treårige prosjektet Nasjonalt temanettverk for brukerkunnskap.

Prosjektet utforsker brukerkunnskap og integreringen av denne i utvikling av gode tjenester innenfor psykisk helsearbeid. I Nasjonalt temanettverk har praktikere, brukere og forskere i samarbeid gjennomført 24 ulike forsknings-og utviklingsprosjekter, der det er gjort brukerkundersøkelser ved dagsentre, bofellesskap og oppfølgingstjenester i kommunene. Fellesnevneren for prosjektene er brukerkunnskap.

Rapporten er hentet fra NAPHA sine nettsider.