Bruker spør bruker om ACT


Dette prosjektet er en del av den nasjonale forskningsbaserte evalueringen av ACT-team som mottar støtte fra Helsedirektoratet. Prosjektet kartlegger brukeres erfaringer med ACT-team og analyserer hvilken betydning disse forhold har som mulige forklaringsvariabler for variasjon i forløpet for brukere av ACT-team. Studien er en naturalistisk undersøkelse av 200 pasienter som samtykker til ü delta i evalueringen av ACT-team.