Bruker spør bruker om ACT

  Tema:Rapporter
  Utgiver:Akershus universitetssykehus (Ahus) og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse (Erfaringskompetanse)
  Årstall:2014
  Antall sider:35
  Last ned PDF: Last ned PDF
  Bestill:Bestill

  Dette prosjektet er en del av den nasjonale forskningsbaserte evalueringen av ACT-team som mottar støtte fra Helsedirektoratet. Prosjektet kartlegger brukeres erfaringer med ACT-team og analyserer hvilken betydning disse forhold har som mulige forklaringsvariabler for variasjon i forløpet for brukere av ACT-team. Studien er en naturalistisk undersøkelse av 200 pasienter som samtykker til å delta i evalueringen av ACT-team.

  image_print