Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020)

  Tema:Rapporter
  Utgiver:Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Årstall:2014
  Antall sider:40
  Last ned PDF: Last ned PDF
  Bestill:Bestill

  Boligsosialt arbeid handler både om å skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet og styrke den enkeltes mulighet til å mestre boforholdet. Denne strategien skal samle og målrette den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet.

  Selv om de fleste bor godt i Norge i dag, gjelder ikke dette alle. Rundt 150 000 personer regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet. Av disse mangler rundt 6200 et fast sted å bo. De som ikke selv er i stand til å skaffe seg en bolig og bli boende, skal få den hjelpen de trenger. Ingen skal måtte gjøre seg fortjent eller kvalifisert til å få hjelp. Alle må bo, og med riktig hjelp kan alle bo.

  Rapporten gir en oversikt over politikkområdet, der ansvaret er fordelt på flere sektorer og forvaltningsnivåer. Erfaring viser at samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer er avgjørende for å lykkes. Et godt samarbeid forutsetter at aktørene kjenner sin egen og andres rolle. Strategien skal derfor bidra til å tydeliggjøre ansvar, oppgaver og forventninger i det boligsosiale arbeidet. Strategien skal også sikre en mer koordinert bruk av de statlige virkemidlene slik at de i større grad bidrar til at vanskeligstilte på boligmarkedet får en varig og stabil bosituasjon.

  Rapporten er skrevet av 5 statsråder: Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsminster; Robert Eriksson, Arbeids- og sosialminister; Bent Høie, Helse- og omsorgsminister; Solveig Horne, Barne-, likestillings- og inkluderingsminister; og Anders Anundsen, Justis- og beredskapsminister.

  Trykk her for engelsk versjon av rapporten.

  image_print