Pårørende Møteplass

annonse harstad vår 2016Lever du med noen i familien som strever psykisk og/eller har problemer med rusmidler?

Møteplass er et møtested og en likeverdig dialog mellom pårørende og fagpersoner. På Møteplass utveksler vi erfaringer og kunnskap. Hvert møte har et tema og møteplass er gratis.

3. februar: Taushetsplikten
6. april: Hvordan være pårørende når hjelp ikke vil mottas?
8. juni: Stressmestring, gode grenser og egne påfyll

Tid: 18.00-20.30. Enkel bevertning fra 17.30

Sted: Læring og Mestringssenteret Harstad Sykehus utg.

For påmelding og spørsmål kontakt: Aina Munkvold, Tlf 77 01 59 73/77 01 59 27 eller e.post Aina.Munkvold@unn.no

Mer informasjon om Møteplass her

Print Friendly
Del på: