LPP Harstad sin lokallagsside

Aktiviteter i LPP Harstad våren 2014:

• LPP Harstad i samarbeid med FFO Harstad og Bikuben møte om samhandlingsreformen Tirsdag 25.2 kl 1800-2013 Aud Harstad Sykehus

• Medlemsmøte Tirsdag 11 mars kl 1800 LMS Lokaler Harstad Sykehus Tema : Rus og Psykiatri Utfordringer i hverdagen.

• Oppstart Samtalegruppe Pårørende Tirsdag 11 mars lokaler LMS kl 2000-2200

• Dialog debatt Tema: Livserfaringer, Refleksjoner og samtale Hvor går psykisk helsearbeid ? Sted : Høgskolen Harstad Onsdag 12 mars 0900-1500

• Møteplass for Pårørende m samtalegruppe Torsdag 13 mars kl 1400- 1600 Aud Harstad Sykehus Tema: Mestring

• Møteplass for Pårørende m samtalegruppe Torsdag 3 april kl 1400-1600 Aud Harstad Sykehus Tema: Hvorfor er endringer i livet vanskelig

• Møteplass for Pårørende m samtalegruppe Torsdag 5 juni kl 1400-1600 Aud Harstad Sykehus Tema: Helsefilm

• Medlemsmøte Tirsdag 22 april kl 1830 LMS Lokaler Harstad Sykehus Tema: Pårørendes Rettigheter

• Medlemsmøte Torsdag 5 juni kl 1800 LMS Lokale Harstad Sykehus Tema: LPP Harstad

• Medlemstur Viken Senter Mandag 9 juni 0900 2000 Foredrag kl 1300-1600 :Tema Traumebehandling/Medikamenter

• Åpen dag Bikuben grilling Tirsdag 17 juni kl 1700-2000

• Hver Tirsdag Likemannssamtaler etter avtale: Sted – Bikuben lokaler 1200-2000

• Kurs Pårørende en Ressurs Ibestad og Evenes/ Skånland/Tjeldsund vår 2014 dato kommer se www bikuben.net

• Oppstart Smil gruppe Barn 8-12 år – vår 2014 se www bikuben.net

 

 

Print Friendly
Del på: