Gå til hovedinnhold »

Stortingsmelding 29: Morgendagens omsorg

Stortingsmelding 29: Morgendagens omsorg

Bli den første som omtaler dette produktet

Availability: På lager

kr 1,00

Oversikt

Morgendagens omsorg, Meld. St. 29, omhandler den nye pårørendepolitikken – «en moderne pårørendepolitikk». Dette er regjeringens presentasjon av «Programmet for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk 2014-2020.»

Stortingsmelding 29: Morgendagens omsorg

Dobbelklikk på bildet for å se det i full størrelse

Zoom ut
Forstørre

Flere visninger

Detaljer

Morgendagens omsorg, Meld. St. 29, omhandler den nye pårørendepolitikken – «en moderne pårørendepolitikk». Dette er regjeringens presentasjon av «Programmet for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk 2014-2020.» Målet med pårørendeprogrammet er å: – synliggjøre, anerkjenne og støtte pårørende som står i krevende omsorgsoppgaver – bedre samspillet mellom den offentlige og den uformelle omsorgen, og styrke kvaliteten på det samlede tjenestetilbudet – legge til rette for å opprettholde pårørendeomsorgen på dagens nivå, og gjør det enklere å kombinere yrkesaktivitet med omsorg Meldingen ser nærmere på hvordan forholdet mellom arbeid og omsorg kan organiseres mer framtidsrettet, og hvordan en kan ta vare på nære pårørende som påtar seg krevende omsorgsoppgaver, enten det handler om faglig støtte og veiledning, utbygging av dagaktivitetstilbud eller mer omfattende avlastningstilbud. Meldingen ser også på mulighetene som ligger i å involvere frivillige organisasjoner, samt å utforsker de nye formene frivilligheten tar og legge til rette for uformell omsorg i et moderne samfunn. Programmet omfatter alle pårørendegrupper – pårørende til barn, unge, voksne og eldre, enten det handler om alvorlig sykdom, funksjonsnedsettelse, utviklingshemning, psykiske problemer og/eller rusavhengighet. De pårørende kan være foreldre, ektefelle, søsken, sønn/datter eller andre.