Gå til hovedinnhold »

Omsorg 2020

Omsorg 2020

Bli den første som omtaler dette produktet

Availability: På lager

kr 1,00

Oversikt

Omsorg 2020 presenterer regjeringens prioriterte satsinger på omsorgsfeltet sammen med konkrete tiltak i oppfølgingen av Meld.St.29 (2012–2013) Morgendagens omsorg, jf. Innst. 447 (2012–2103) i et samlet dokument med praktiske opplysninger og oversikt over aktuelle samarbeidspartnere.

Omsorg 2020

Dobbelklikk på bildet for å se det i full størrelse

Zoom ut
Forstørre

Flere visninger

Detaljer

Omsorg 2020 presenterer regjeringens prioriterte satsinger på omsorgsfeltet sammen med konkrete tiltak i oppfølgingen av Meld.St.29 (2012–2013) Morgendagens omsorg, jf. Innst. 447 (2012–2103) i et samlet dokument med praktiske opplysninger og oversikt over aktuelle samarbeidspartnere.

 

Dokumentet skal bidra til langsiktighet i vårt felles arbeid med å styrke kapasiteten, kompetansen og kvaliteten i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og fungere som et viktig grunnlagsmateriale for kommunene i planlegging, utvikling og drift av helse- og omsorgssektoren.

Omsorg 2020 presenteres samtidig med at regjeringen legger frem Meld.St.26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Sammen med Meld.St.19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter, gir dette et bilde av utfordringer, strategier og tiltak for en samlet helse- og omsorgstjeneste i kommunene. Dokumentene kan bestilles på publikasjoner.dep.no eller lastes ned fra regjeringen.no.