Velkommen!

Om oss

LPP er en landsomfattende ideell interesse- og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse.

LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes situasjon, både overfor myndigheter og samfunnet for øvrig, og for en bedre prioritering av samfunnsmessige ressurser for å styrke tilbud og tiltak i og utenfor behandlingsinstitusjon. LPP bistår pårørende med råd og veiledning når det gjelder psykisk helsevern og psykisk helsearbeid. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig, og er livssynsnøytral.

Hvem er LPP til for?

• Skal være en støttespiller og et nettverk for pårørende til psykisk syke.
• Skal løfte opp pårørenderollen – de pårørende skal bli spurt og tatt med på råd når det gjelder behandlingen, og samtidig får hjelp og støtte for egen del (bla. økonomisk og juridisk rådgivning og psykologisk bistand).
• Skal være en pådriver overfor myndighetene (lokalt og sentralt) for å få et bedre behandlingstilbud for psykisk syke.

Våre 3 hovedpilarer:

1. Verdighet. Et samfunn kjennetegnes av hvordan de behandler sine svakeste.
2. Omsorg. Både for de psykisk syke og deres pårørende.
3. Løsninger. Lokalt og sentralt.

 

 

Ved å kjøpe våre produkter er du både med på å synliggjøre LPP som organisasjon, og støtte det viktige arbeidet for alle landets pårørende!

Anne-Grethe Terjesen
Styreleder i LPP