Gå til hovedinnhold »

Vare 1 til 25 av totalt 52

per side

Rutenett  Liste 

Bruk synkende rekkefølge
 1. Alternativer til tvang I - Sett fra et bruker- og fagperspektiv

  Alternativer til tvang I - Sett fra et bruker- og fagperspektiv

  kr 1,00

  Ressursheftet Alternativer til tvang I, er laget av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. Ressurshefte oppsummerer brukernes forslag fra mennesker som selv har opplevd tvang. Heftet er ment å være en håndsrekning til tjenesteutøvere i vanskelige situasjoner, ved å gi forslag til hvordan vi kan fremme økt frivillighet og mindre tvang.

  Heftet viser også til Recovery-tradisjonen. Recovery gir et alternativ perspektiv på psykiske problemer og behandling, enn den tradisjonelle sykdomsforståelsen som preger dagens sykehusbehandling.

  Heftet er skrevet av Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum. Les mer
 2. Barn som pårørende (rundskriv)

  Barn som pårørende (rundskriv)

  kr 1,00

  Rundskrivet omhandler blant annet bestemmelser i helsepersonelloven (§ 10a) og spesialisthelsetjenesteloven (§ 3-7a) som regulerer helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende og pålegger alle helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten å ha barneansvarlig personell. Rundskrivet er ment som en veileder for helsepersonell som har plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende Les mer
 3. Beachflagg

  Beachflagg

  kr 1 350,00

  Utsolgt

  Beachflagg med LPP logo og navn inkl. fot og bæreveske. Størrelse 250 cm. Les mer
 4. Bolig for velferd

  Bolig for velferd

  kr 1,00

  Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014–2020) Boligsosialt arbeid handler både om å skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet og styrke den enkeltes mulighet til å mestre boforholdet. Denne strategien skal samle og målrette den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. Forsiden på nasjonal strategi for boligsosialt arbeid. Boligsosialt arbeid handler både om å skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet og styrke den enkeltes mulighet til å mestre boforholdet. Denne strategien skal samle og målrette den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. Les mer
 5. Bordflagg

  Bordflagg

  kr 299,00

  Bordflagg med LPP logo Les mer
 6. Bruker spør bruker om ACT

  Bruker spør bruker om ACT

  kr 1,00

  Bruker Spør Bruker om ACT Dette prosjektet er en del av den nasjonale forskningsbaserte evalueringen av ACT-team som mottar støtte fra Helsedirektoratet. Les mer
 7. Bærenett m/LPP logo

  Bærenett m/LPP logo

  kr 10,00

  Flott bærenett med LPP logo samt teksten "Vi letter pårørendes hverdag". Bærenettet er blått og kommer i to størrelser. Les mer
 8. Folkehelsemeldingen — Mestring og muligheter (Stortingsmelding 19 (2014-2015))

  Folkehelsemeldingen — Mestring og muligheter (Stortingsmelding 19 (2014-2015))

  kr 1,00

  Her presenterer regjeringen strategier for å styrke folkehelsearbeidet og legge til rette for sunne helsevalg. Regjeringen vil utvikle en folkehelsepolitikk som skaper muligheter for hver enkelt av oss til å ta ansvar for egen helse. Psykisk helse skal integreres som en likeverdig del av folkehelsearbeidet, arbeidet med livsstilsendring skal få en ny og mer positiv vinkling og det skal utvikles en moderne eldrepolitikk med vekt på aktivitet og deltakelse. Regjeringen vil styrke samarbeidet på tvers av sektorer for å skape et samfunn som fremmer helse og trivsel. Hensynet til befolkningens helse skal få større plass i steds-, nærmiljø- og lokalsamfunnsutviklingen. Det skal settes i gang et utviklingsarbeid i samarbeid med kommunesektoren med sikte på å etablere et program for folkehelsearbeid i kommunene med vekt på psykisk helse og rusforebyggende arbeid. Metoder og verktøy til bruk i folkehelsearbeidet er en viktig del av innsatsen, for eksempel kommunehelseprofiler, faglig støtte til kommunene og bedre koordinering av statlige føringer. Det skal legges til rette for systematisk utvikling og bruk av forskningsbasert kunnskap i folkehelsearbeidet. Det krever gode helseanalyser, forskning, evalueringer og kunnskapsoppsummeringer. Les mer
 9. Førstehjelpsmaske

  Førstehjelpsmaske

  kr 20,00

  Liten førstehjelpsmaske til å henge på nøkkelknippet. Førstehjelpsmasken er pakket inn i en fin rød veske med påtrykt LPP logo i sort. Les mer
 10. Førstehjelpspute

  Førstehjelpspute

  kr 350,00

  Førstehjelpspute med LPP logo. Den er en solid og hendig førstehjelpspakke. Den er en naturlig partner på ferieturen, fjellturen og ellers når du er på farten. Den er liten, praktisk og lett å putte i sekken. Les mer
 11. Informasjonsbrosjyre om LPP

  Informasjonsbrosjyre om LPP

  kr 0,00

  Brosjyre som inneholder generell informasjon, diverse tilbud og medlemsfordeler i LPP. Sendes portofritt Les mer
 12. Internasjonalt perspektiv på psykisk helse og helsetjenester til mennesker med psykiske lidelser

  Internasjonalt perspektiv på psykisk helse og helsetjenester til mennesker med psykiske lidelser

  kr 1,00

  Utsolgt

  Rapportens hovedfokus er helsetjenester til mennesker med psykiske lidelser og vansker. Formålet er både å skissere retningen i tjenesteutviklingen i et internasjonalt perspektiv og å se om innhold i tjenestene og tilgjengelige indikatorer for ressursinnsats, tilgjengelighet og kvalitet på tjenestene, gir oss et bilde av Norges posisjon Les mer
 13. Jubileumsbok: Om å ta pårørende på alvor - PIO-senteret 5 år

  Jubileumsbok: Om å ta pårørende på alvor - PIO-senteret 5 år

  Vanlig pris: kr 248,00

  Spesialpris kr 100,00

  PIO-senteret markerer sitt 5-års jubileum med boka «Om å ta pårørende på alvor».
  I boka oppsummerer de sin virksomhet og status for pårørendefeltet. Pårørendes erfaringer og perspektiver belyses gjennom portrettintervjuer med enkeltpersoner og familier som forteller sine livshistorier. Fagfolk og forskere som professor Arne Holte og dr. jur. Alice Kjellevold m.fl. er også intervjuet, og boka inneholder en kunnskapsstatus på pårørendefeltet.
  PIO-senteret håper boka kan bidra til en mer offensiv satsning på pårørende i helse- og omsorgsfeltet. Les mer
 14. Konvolutt C5

  Konvolutt C5

  kr 2,00

  C5 konvolutt med LPP logo Les mer
 15. Konvolutt EC4

  Konvolutt EC4

  kr 3,00

  EC4 konvolutt med vindu og LPP logo Les mer
 16. Konvolutt EC5

  Konvolutt EC5

  kr 2,00

  C5 konvolutt med LPP logo og vindu Les mer
 17. Kulepenn

  Kulepenn

  Vanlig pris: kr 8,00

  Spesialpris kr 6,00

  Utsolgt

  Blå kulepenn med LPP logo Les mer
 18. Lommelykt

  Lommelykt

  kr 8,00

  Liten og hendig lommelykt til å ha på nøkkelknippet. LPP logo samt teksten "Det er alltid et lys i tunellen" Les mer
 19. LPPs rådgivningskort

  LPPs rådgivningskort

  kr 0,00

  Visittkort der det står informasjon om de forskjellige rådgivningstjenestene som LPP tilbyr. Bunke m/100 kort Sendes portofritt Les mer
 20. LPP`s reisekit

  LPP`s reisekit

  kr 50,00

  LPP`s reisekit med sovemaske, ørepropper, tannbørste, tannkrem og våtservietter. Les mer
 21. Med åpne kort - Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene (NOU 2015:11)

  Med åpne kort - Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene (NOU 2015:11)

  kr 1,00

  Ved kongelig resolusjon 21. juni 2013 ble det oppnevnt et utvalg for å utrede hvordan samfunnet bør følge opp alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenestene. I mandatet ble utvalget bedt om å foreta en bred utredning av hvordan samfunnet bør følge opp alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenestene. Utvalget har vurdert mange relevante ordninger og involverte aktører, men har også måttet foreta avgrensinger i dette svært omfattende feltet. Mandatet gjelder i første rekke oppfølging av alvorlige hendelser. Utvalget har i noen grad også sett på arbeidet med pasient- og brukersikkerhet fordi utvalget mener det er en nær sammenheng mellom oppfølging av hendelser som har skjedd og forebygging av nye hendelser. I tilleggsmandatet ble det angitt noen spesifikke problemstillinger som utvalget også har vurdert. Utvalget legger med dette fram sin utredning med forslag til lovendringer og andre tiltak. Utvalget peker også på muligheter for forbedring innenfor de gjeldende regler og ordninger. Les mer
 22. Messebord

  Messebord

  kr 4 000,00

  LPPs eget messebord. Meget enkelt å sette opp og har stor lagringskapasitet under bordet. Kommer i to transportbagger. Størrelse: 94 cm høyt og 91 cm bredt. Les mer
 23. Minnepenn

  Minnepenn

  kr 57,00

  Utsolgt

  4 GB minnepenn med LPP-logo. Les mer
 24. Notatblokk A6

  Notatblokk A6

  kr 15,00

  Liten og hendig spiralblokk med LPP logo, samt informasjon om LPPs rådgivningstjeneste. Spiralblokken er i A6 format og linjert. Les mer
 25. Nøkkelbånd

  Nøkkelbånd

  kr 10,00

  Nøkkelbånd med LPP logo. Les mer

Vare 1 til 25 av totalt 52

per side

Rutenett  Liste 

Bruk synkende rekkefølge