LPP Buskerud

LPP   Buskerud  ønsker:

 •  kunne være et møtested og en støtte
 • å gi hverandre hjelp ved å dele erfaringer
  • men også å verne og skjerme
 • å spre informasjon og kunnskap
  • alle medlemmer får bladet PSYK OPP NYTT
  • dele kunnskapen vi får ved deltakelse på kurs
 • starte lokale pårørendegrupper, små nære fellesskap
 • samarbeid med f.eks Mental Helse
 • samarbeid med utdanningsinstitusjoner, f.eks HBV
  • deltakelse i flere forskningsprosjekter
  • samarbeid med kommunene, sykehuset og DPS’ene om bedrede vilkår for mennesker med psykisk lidelse
   • transport av syke, egen bil til dette – ikke politibil!
   • Omsorgsboliger
   • m.m.m
 • styret ønsker å være tilgjengelig for medlemmene:
  • noen som lytter….
  • kanskje kan vi hjelpe med noe? Eller vise vei til noen som kan..?
  • åpen for tilbakemelding på hva vi gjør – og hva dere ønsker….

 

 

Del på: