Årsmøte.

Velkommen til årsmøtet LPP Buskerud, onsdag 15. mars 2017 kl 19.00

» Skap gode dager», Wergelandsvn 13, Drammen.

Forslag til årsmøtet MÅ være i hende innen 28.februar 2017.

 

Enkel servering.

Etter årsmøtet kommer Toril til å informere litt om medisinfrie tilbud i Vestre Viken og overføring fra  spesialisthelse til kommunehelse

vedrørende psykisk helse.

Kom gjerne med forslag til aktiviteter dere ønsker vi skal arrangere.

Har du lyst til å være med på et maindfullnes kurs så ta kontakt med undertegnede.Vi ønske å lufte om det er noen som vil være med,

så dette er ikke en forespørsel om påmelding.

 

 

 

 

Del på: