Vestre Viken inviterer til informasjonsmøter

Brosjyre til pårørende ved Psykiatrisk avdeling Lier 210715Pårørende opplever ofte belastninger når noen som står dem nær får en psykisk lidelse og/eller et rusmiddelproblem. Pårørende er viktige støttespillere for pasienten og en ressurs i behandlingen. De beste resultatene får vi når pasient, pårørende og helsepersonell samarbeider.

Som pårørende kan du ha behov for informasjon om behandlingsstedet, behandlingen og samarbeidspartnere, og du har rett på å få generell informasjon. Psykiatrisk avdeling Lier har, i samarbeid med LPP, utarbeidet et informasjonstilbud til pårørende.

Tilbudet er først og fremst rettet mot pårørende til pasienter som er, eller har vært, innlagt ved lukket sykehusavdeling, Psykiatrisk avdeling Lier eller Blakstad. Det kan også være aktuelt for pårørende som berøres av tematikken på annet vis.

Undervisningen vil rette seg mot generelle og vanlige spørsmål som mange pårørende kan ha. Det vil være mulighet for å stille spørsmål om temaer som tas opp i undervisningen.

Informasjonsmøtene holdes på følgende datoer:

03. september 2015
24. september 2015
15. oktober 2015
05. november 2015
26. november 2015

Hvert møte varer fra kl. 18:00 til kl. 20:00.

Det er ett tema pr. møte:

Møte 1. Orientering om Klinikk for psykisk helse og rus (PHR), og behandlingstilbud
– En vei inn i spesialisthelsetjenesten
– Tilbud v/Psykiatrisk avdeling Lier/Blakstad
– Tilbud v/DPS
– Samarbeid med kommunehelsetjenesten

Møte 2. Utredning og diagnostikk
– Psykose
– Mani
– Depresjon

Møte 3. Behandlingstiltak
– Miljøterapi
– Medikamentell behandling
– ECT
– Samtaleterapi
– Gruppeterapi
– Undervisning

Møte 4. Selvmordsproblematikk
– Selvmordsvurderinger
– Personlighetsproblematikk/kronisk selvmordsproblematikk
– Pasientsikkerhetskampanjen

Møte 5. Rettigheter for pasienter og pårørende
– Lovverk
– Plikter som PHR må forholde seg til
– Bruk av tvang
– Pasientombudet
– Kontrollkommisjonen (KK)

Last ned informasjonsfolder her

Gå til Veste Viken sin nettside

Del på: