Pårørendeundervisning om psykose/schizofreni

Velkommen til pårørendeundervisning om psykose/schizofreni!

Hensikten med undervisningen er å gi kunnskap om hvordan man kan forstå psykose/schizofreni, hva som er god behandling og hva som kan bidra til å støtte den enkelte i bedringsprosessen. Fagkunnskap og erfaringskunnskap vil formidles.

Undervisningen arrangeres av Klinikk for psykisk helse og rus, FoU-avdelingen i samarbeid med LPP Bærum og Bærum DPS.
Undervisningen er gratis og åpent for alle.

Datoer og tema:

13. januar kl. 17.30-20.00 // Tema: Ulike former for psykose/schizofreni, årsakssammenheng, behandling og forløp, ved Lars Linderoth.

20. januar kl. 17.30-20.00 // Tema: Hvordan forstå psykose og forstyrrelser i selvopplevelse? ved Tor Gunnar Værnes. Om familiens rolle, ved Irene Norheim. Erfaringsformidling – hvordan er det å leve med en psykoselidelse?

Undervisningen holdes på Brinchmangården. Parkering ved Bærum sykehus. Pølser, kaffe/te, frukt og kake serveres.

Påmelding innen 6.jan. til mia.iversen@vestreviken.no
eller mob: 911 89 766

Foredragsholdere:

Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS. Faglig rådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste ROP
Utdanning:Lege, spesialist i psykiatri
Arbeidsområde: Rus og psykiske lidelser

Tor Gunnar Værnes Psykologspesialist ph.d stipendiat med dr.gradskandidat ved TIPS Sør-Øst, Oslo Universitetssykehus.
Utdanning: Psykolog Ansvarsområder: Forskning, undervisning
Spesialfelt: Tidlig intervensjon ved psykose

Irene Norheim Spesialkonsulent, FoU-avd
Utdanning: Ergoterapeut, master i klinisk helsearbeid
Ansvarsområder: Koordinering av psykoedukative gruppetilbud. Fagutvikling og forskning.

Last ned invitasjonen/programmet her

Del på: