Oppsummering etter informasjonsmøte 27. februar

105346_6588Vi i LPP Bærum inviterte til et informasjonsmøte for alle våre medlemmer torsdag 27. februar i Kommunegården.

Det var godt oppmøte, Villa Wakle Band ønsket velkommen med flott musikk og landsstyreleder i LPP, Anne-Grethe Terjesen innledet om Samhandlingsreformen.

Deretter var det innlegg fra leder av LMS (Lærings- og mestringssenteret) ved Blakstad Sykehus og leder av Samhandlingsteamet, samt representanter fra SEMFO (Senter for mestring og forebygging), Psykisk Helse Bærum, Bjørnegård Psykososialt senter og Villa Walle. Disse informerte om sine tilbud og sitt arbeid med brukere og pårørende.

Noen av innleggende publiseres her:

Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Psykisk Helse, Bærum

Samhandlingsteamet i Bærum

 

Del på: