// Artikler

Trygg og god transport av psykisk ustabile personer

Mandag 1. februar 2016 startet psykiatriambulansen i Vestre Viken. Prosjektet heter "Trygg og god transport av psykisk ustabile personer" og vil foreløpig vare t.o.m. august 2016.

Velkommen til årsmøte

Årsmøtet avholdes på Ville Walle 7. mars kl. 18.00. Velkommen!

Pårørendegruppe – en samtalegruppe for pårørende

Vi du være med i en samtalegruppe? Bærum kommune etablerer en pårørendegruppe, hvor du kan møte pårørende i lignende situasjon som du selv er i.

Gruppetilbud for pårørende

Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken starter et gruppetilbud for ektefelle/partner til en person med bipolar lidelse.

Pårørendeundervisning om psykose/schizofreni

Velkommen til pårørendeundervisning om psykose/schizofreni! Hensikten med undervisningen er å gi kunnskap om hvordan man kan forstå psykose/schizofreni, hva som er god behandling og hva som kan bidra til å støtte den enkelte i bedringsprosessen. Undervisningsdager er 13. og 20. januar

Landsmøte 2015

LPP Asker og Bærum overrakte blomsterhilsen til sekretariatet og landsstyrets avtroppende leder Anne-Grethe Terjesen. Stor takk for innsatsen fra alle parter.  

Vestre Viken inviterer til informasjonsmøter

Som pårørende kan du ha behov for informasjon om behandlingsstedet, behandlingen og samarbeidspartnere, og du har rett på å få generell informasjon. Psykiatrisk avdeling Lier har, i samarbeid med LPP, utarbeidet et informasjonstilbud til pårørende.

Belastningsskjema for pårørende

Last ned skjemaet her

LPP Bærum setter Psykisk helse i søkelyset

LPP Bærum markerte Verdensdagen for Psykisk helse med et arrangement i Røde Kors-huset i Sandvika den 08. oktober. Les artikkelen om arrangementet i avisen Budstikka her.

Oppsummering etter informasjonsmøte 27. februar

LPP Bærum inviterte til informasjonsmøte torsdag 27. februar. Det var et flott møte med masse nyttig informasjon og god stemning.

Artikler

> se alle

Trygg og god transport av psykisk ustabile personer

Mandag 1. februar 2016 startet psykiatriambulansen i Vestre Viken. Prosjektet heter "Trygg og god transport av psykisk ustabile personer" og vil foreløpig vare t.o.m. august 2016.

Velkommen til årsmøte

Årsmøtet avholdes på Ville Walle 7. mars kl. 18.00. Velkommen!

Gruppetilbud for pårørende

Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken starter et gruppetilbud for ektefelle/partner til en person med bipolar lidelse.

Pårørendeundervisning om psykose/schizofreni

Velkommen til pårørendeundervisning om psykose/schizofreni! Hensikten med undervisningen er å gi kunnskap om hvordan man kan forstå psykose/schizofreni, hva som er god behandling og hva som kan bidra til å støtte den enkelte i bedringsprosessen. Undervisningsdager er 13. og 20. januar

Landsmøte 2015

LPP Asker og Bærum overrakte blomsterhilsen til sekretariatet og landsstyrets avtroppende leder Anne-Grethe Terjesen. Stor takk for innsatsen fra alle parter.  

Vestre Viken inviterer til informasjonsmøter

Som pårørende kan du ha behov for informasjon om behandlingsstedet, behandlingen og samarbeidspartnere, og du har rett på å få generell informasjon. Psykiatrisk avdeling Lier har, i samarbeid med LPP, utarbeidet et informasjonstilbud til pårørende.

LPP Bærum setter Psykisk helse i søkelyset

LPP Bærum markerte Verdensdagen for Psykisk helse med et arrangement i Røde Kors-huset i Sandvika den 08. oktober. Les artikkelen om arrangementet i avisen Budstikka her.

Bli medlem!

LPP Bærum er ditt lokallag