Undersøkelse om Schizofreni

Formålet med spørreundersøkelsen er å få økt kunnskap til, og forståelse av, hvordan personer med schizofreni og deres pårørende opplever møtet med helsevesenet, samt deres kunnskap om schizofreni og behandlingsforløp.

Spørreskjemaet tar ca 15 minutter og besvare, og er en del av en nordisk undersøkelse.

Vi garanterer at de innsendte besvarelsene vil bli behandlet konfidensielt. Ingen av dine svar vil senere kunne koples til deg som person. Undersøkelsen gjennomføres av Medmind AB Du kan lese mer om Medmind på www.medmind.se.

Undersøkelsen finner du her.

Print Friendly
Del på: